Den první

Dnes jsme se všichni ocitli na divokém západě v době, kdy nekonečné prérie byly plné bizonů a indiánské území začaly okupovat bledé tváře.
Každý mladý indián se ubytoval do svého vigvamu a po krátkém odpočinku byla celá osada svědkem dramatické roztržky náčelníků kmenů Apachů, Siouxů, Comachchů a Cheerokee. 

Jejich obava z vyhlazení bílým mužem je nakonec přivedla k legendě Velkého Tomčučuny, praotce všech indiánů. Ta praví, že pokud se všichni indiáni sjednotí a donesou deset indiánských relikvií zpět na posvátné místo, bude indiánská kultura navždy zachována. 

Mladí indiáni zjistili, do kterého z kmenů patří a zvolili si své indiánské jméno. Po krátkém osvěžení ve Stříbrném jezeře a pozření kousku bizona se mladí indiáni vydali za první relikvií - orlími pery různých barev. 

Večer všichni znaveni prvním dnem v indiánské osadě ulehli ke spánku a načerpání sil do dalšího dne v prérii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  
blog comments powered by Disqus